Allmän information

Segla i Mölle

KSS Seglarskola

MedlemsinfoPriser och Medlemskap 2022


För att få gå kurserna så måste man betala medlemsavgift

 

Priser för medlemskap:

  • Enskild medlem 350 kr
  • Familj 700 kr

 

Medlemsavgift sätts in på bankgiro: 878-2500

Glöm ej att ange i meddelandet vem/vilka betalningen gäller för.

 

Ordförande

Sara Nilsson

 

Kassör

Emma Steen

 

 

Frågor om seglarskolan

 

ordforande@kullenssegelsallskap.se

kassor@kullenssegelsallskap.se

info@kullenssegelsallskap.se

Kontakt